Per a més informació i/o reserves cal que contactis directament amb el professor respectiu

Activitats amigues

Convocatòria Oberta per PROJECTem

Horari

Del 22 d'agost al 2 de setembre de 2022. OBERTA! Informarem dels participants seleccionats a partir del 6 de setembre.

El procés de creació serà del 12 de setembre al 2 de desembre de 2022, dilluns i dimecres, d'11 a 14 h. Divendres queda obert a reunions i grups de treball en l'horari que acordin les participants.  

>>>EMPLENA EL FORMULARI!<<<

Nivell

Avançat

Aportació

0,00 €

Descripció de l’activitat

PROJECTem és una proposta d’acompanyament a la creació en format grupal. L’objectiu és crear un grup estable de 10 intèrprets que vulguin treballar en la creació i exhibició d’una peça durant 12 setmanes. 

Aquesta proposta neix de la voluntat d’oferir un espai inclusiu de trobada, creixement i inspiració als intèrprets que en formin part. Un dels objectius principals és oferir als participants eines i aprenentatges que tenen a veure amb una projecció professional en arts escèniques a través de la pràctica i la consecució d’un projecte creatiu.

PROJECTem vol augmentar la perspectiva de les possibilitats de desenvolupament professional i fomentar l’autoconfiança per a la creació escènica independent a través de l’experiència, així com el suport mutu i la col·laboració entre professionals de la dansa, per tractar-se d’un projecte grupal. 

Les trobades són 2 cops a la setmana, amb un total de 6 h setmanals durant 12 setmanes, en sessions que constaran d’una part d’entrenament i una altra de creació. Les decisions d’escenografia, vestuari, música, producció, gestió de bolos, etc. seran preses pels propis participants, que es repartiran les tasques que calgui dur a terme. Per aquest motiu, cal que els participants es comprometin a implicar-s’hi durant tot el procés. D’altra banda, cal comptar que hi haurà aproximadament dues hores setmanals de treball personal, per fer recerca o reunions amb el grup.

Impartit per

Per a més informació i/o reserves cal que contactis directament amb el professor respectiu

Convocatòria Oberta per PROJECTem