PROJECTem és una plataforma que impulsa nunArt amb l’objectiu d’acollir i donar suport a la creació emergent. Aquesta plataforma té dues modalitats: una convocatòria per a generar una creació col·lectiva acompanyada, i una altra per diverses creacions acompanyades. De cada edició hi ha com a mínim una mostra final.  

PROJECTem: creació acompanyada

SETENA EDICIÓ, creacions acompanyades

-> Calendari de creació: Del 5 de febrer al 3 de maig de 2024. 

-> Mostres: divendres 3 de maig al Centre Civic del Guinardó pel Dia Internacional de la Dansa. (disponibilitat: de 14 a 22 h) + Dissabte 4 de maig a nunArt (disponibilitat: de 14 a 22 h).

Què és PROJECTem creació acompanyada i quines novetats hi ha aquesta temporada? 

PROJECTem és una proposta d’acompanyament a la creació en format grupal. L’objectiu és crear un grup estable de 8-10 intèrprets que formar part d'un procés de creació durant 10-12 setmanes.

Aquesta proposta neix de la voluntat d’oferir un espai inclusiu de trobada, creixement i inspiració als intèrprets que en formin part. Un dels objectius principals és oferir als participants eines i aprenentatges que tenen a veure amb una projecció professional en arts escèniques a través de la pràctica i la consecució d’un projecte creatiu.

Aquesta temporada, oferim dos formats diferents: 

1) La sisena edició, ha estat octubre a desembre. El format ha estat de creació grupal d’una peça, en la que els participants estaran vinculats en un sol procés creatiu compartit. 

2) La setena edició, serà del febrer a maig. El format serà de creacions acompanyades,  i cada participant desenvoluparà, de manera acompanyada, el seu propi projecte. Durant el procés vetllem perquè cada persona pugui experimentar el rol que desitgi: intèrpret, coreògrafx, dramaturgx, direcció, etc. 

La coordinació i l'acompanyamet a la creació els duen a terme Gisela Creus i Triny Reinoso

Dilluns

-11:30 a 12:30 entrenament amb Gisela Creus
-12:30 a 14:30 creació amb Gisela Creus i Triny Reinoso

Dimecres:

-12 a 13 entrenament amb Gisela Creus
-13 a 15 creació amb Gisela Creus i Triny Reinoso

Divendres:

-11:30 a 14:30 espai de creació compartit autogestionat - Els participants podran fer ús de la sala de nunArt en aquest horari de manera autònoma

A més, hi haurà un/a professional convidat/da a oferir una sessió de creació, i una xerrada formativa sobre llums, dramatúrgia, escriptura, etc. impartida per un/a professional en actiu. 

Festius: 

del 23 de març a l'1 d’abril és setmana santa, i es podran disposar d’hores de sala per assajar.

Horari especial setmana del 29 de maig:  els dies 29, 30 i 2 hi haurà entrenament de 9.30 a 11 h i assajos tècnics d'11:30 a 14:30 h 

1 de maig festiu.

Format: 

4 o 5  creacions simultànies. Entre 8 i 12 participants.

Què s’ofereix?

  • Entrar en un procés de creació en un espai com nunArt, amb condició de centre de creació.

  • La possibilitat de treballar, conèixer i fer pinya amb altres professionals de la dansa.

  • Una dinàmica de treball seriosa i rigorosa, en un espai que és formador alhora que té un enfoc professional. 

  • Viure l’experiència de gaudir d’un acompanyament i formar part d’un projecte col·lectiu. 

  • Una experiència global de creació, gestió i producció d’una peça, que donarà eines per a poder fer-ho de manera independent en el futur. 

Selecció de participants

Es valora la trajectòria i la formació, així com les motivacions i interessos expressats a la carta de motivació. No és necessari haver cursat una formació professional ni tenir experiència professional prèvia, però sí tenir una formació sòlida de nivell avançat en dansa contemporània. 

Així mateix, és imprescindible el compromís i la responsabilitat de cada participant amb el projecte i amb la resta de persones que en formaran part durant les 12 setmanes que es proposen, així com l’assistència a totes les sessions. 

Aportació semibecada

nunArt Creacions aposta per aquest projecte creient en la necessitat de generar procesos d’investigació col·lectius.

Per això, beca una part de tot el projecte i proposa una aportació de 450 € per persona en total, per a cobrir una part de l’espai, la coordinació de l’espectacle, els professionals que en formaran part i algunes de les despeses de la creació com ara el vestuari, el tècnic i la comunicació. Si tens dificultats, consulta'ns. D'altra banda hi ha la possibilitat de pagar a plaços, arribant a un acord.

D'altra banda, un percentatge de taquilla de les mostres que hi haurà, és per als participants, de manera que es recupera una part d'aquesta aportació.

Participants edició febrer - maig 2024:Participants edició octubre - desembre 2023:


Salomé Abbou, Nicolás Pedano, Júlia Puig, Julia Martínez, Aurora Rullo, Adrián Cernadas, Yeshihareg Comas, i Paskany Gajardo. 


Participants edició febrer-maig 2023:

Sandra Lafuente, Paloma Orts, Agathe Miramontes, Paula Pardo, Victoria Villalba, Jordi Panareda, Alicia Giménez, Ingrid Bolaño, Yandra de la ManoParticipants edició setembre-desembre 2022

Olivia Claypole, Salomé Fernández, Cristina Cruz, Judit Castaño, Júlia Valls, Nacho Ricci i Sion Monsalve.


Participants edicions anteriors

Primera edició, setembre-desembre de 2021:  

Dana Carbonell, Mariana Chirino, Marha Echavarria, Andrea Eraso, Berta Hernández, Nerea Martín, Andrea Plaza, Mireia Puig, Naisla Rodríguez, i Mireia Torres.

 

Segona edició, gener-març de 2022

 Andrea Verdugo, Clara Núñez, Ester Lanuza, Gina MFortunato, Myriam Chikirou, Paola Prats, Pauline Bachmann i Swapnil Kulkarni.


Tercera edició, abril-juny de 2022:

Marina Andreu, Fabiana Paisani, Cinta Voisin, Mar Martínez, Martina Rosas, Isabelle Richaud, Swapnil Kulkarni


PROJECTem: mostres

Des de nunArt creiem que poder exhibir i compartir enriqueix i consolida vincles, processos i enforteix la possibilitat de créixer en diferents perspectives. Així, un altre punt fort d’aquesta plataforma són les mostres dels treballs, acabats o en procés, tant del grup d’acompanyament a la creació, com d’altres peces que necessiten visibilització. 

Mostra de la primera edició de PROJECTem, 4 de desembre de 2021, a les 18 i a les 20 h. L'exèrcit del cansament. 

    >>> Àlbum de fotos de la mostra.

Mostra de la segona edició de PROJECTem, 26 de març de 2022, a les 18 i a les 20 h. ALETHEIA

    >>> Àlbum de fotos de la mostra.

Mostra de la tercera edició de PROJECTem, 18 de juny de 2022, a les 20 h. Todas las gotas del mar.

    >>> Àlbum de fotos de la mostra

Mostra de la quarta edició de PROJECTem, 3 de desembre de 2022, a les 20 h. IKIAS.

    >>> Àlbum de fotos de la mostra

Mostra de la cinquena edició de PROJECTem: creacions acompanyades, 29 d'abril a les 18.30 i les 20 h

   >>> Àlbum de fotos de la mostra

Mostra de la sisena edició de PROJECTem: creació col·lectiva, 16 de desembre de 2023, a les 18 i a les 20 h

>>> Àlbum de fotos de la mostra