Mostres

Mostra Resonance: 'Travessia Còsmica' i ' Tentativas de (des)aparición'

Data

14 July 2022 - 19:00

Aportació

10 euros

Descripció de la mostra

Mostra Resonance: 'Travessia Còsmica' i ' Tentativas de (des)aparición'

  • Travessia Còsmica de Gisela Creus i Marha Echavarria

Travessia còsmica parla de la relació amb la naturalesa que ens envolta i de la qual formem part. És un viatge on l’essència aflora i neix una oportunitat d’una nova mirada, respectuosa i en convivència on tota matèria viu en un mateix pla de consciència. 

Gisela Creus fa una any que du a terme un procés de recerca i creació del llenguatge i la poètica de la dansa. Durant aquest any han aflorat temes com la complexitat de la relació humana amb l'entorn, tant físic, com energètic i humà. La comoditat i la incomoditat que ens genera aquest espai relacional i en constant cerca de Cosmos, l'univers concebut com un tot ordenat en l'ésser individual i social. 

Des de fa alguns anys, Marha Echavarria investiga, indagant en la relació subtil entre la dansa i el ioga, i com les dues disciplines poden dialogar i generar un cos energètic, present en el bios de l’actor/ballarí. S’interessa per la construcció escècia com una Travessia on el 'ser' i 'l'estar' recorren els diferents camins que la vida ens planteja.   

Vivim en un univers estrany i meravellós. Es necessita una extraordinària imaginació per apreciar-ne l'edat, la mida, la violència, i fins i tot la bellesa. Podria semblar que el lloc que ocupem els humans en aquest vast cosmos és insignificant; potser per això mirem de trobar-li un sentit i de veure com hi encaixem. —Briefer History of Time, Stephen Hawking. 

Creació e interpretació: Gisela Creus i Marha Echavarria 

Composició Musical: Borja Díaz 

Disseny de llums: Nerea Velasco 

Acompanyament i agraïments: Triny Reinoso, Berta Vilarrasa, Laura Vilar i Ona Mestre. 

Col·laboració: Associació nunArt Creacions


  • Temptatives de (des)aparició, de Laura Vilar amb Pierre-Michaël Faure

Aquesta proposta sempre serà un procés inacabat, una investigació, sobre/entre/a través d'un camp d'interès obert que té a veure amb com l'experiència del moviment, l'atenció, l'escolta i les possibles derives cap al desplegament i l'obertura a la alteritat i l'espai d'acció, poden ser un terreny per repensar, desequilibrar o entrerelacionar una perspectiva situada. Una de les qüestions centrals de la investigació seria: una atenció intuïtiva a les possibilitats del moviment podria desplegar/mostrar les 'entre' corporeïtats vibràtils fent emergir altres maneres de 'mirar el mateix d'una altra manera'?

Aquesta investigació performàtica 'camina amb' la investigació discursiva en procés dins del marc de Tesi Doctoral en Investigació Artística del departament de Filosofia de la UAB que presentaré a finals de 2022

Investigadora i preformer: Laura Vilar

Distorsions, ressonàncies i acompanyaments: Pierre-Michaël Faure

Suport en tot: Jean Mazel

Encreuaments, trobades, inspiracions i marques: Triny Reinoso, Andrea Soto, Sal Peiró, Josefina Zuain, Ona Mestre.

Residències: nunArt Creacions (2020-2021) i Im_Flieger Wien (2021-2022)